Karta usługi OC-2 Udzielenie zezwolenia na organizowanie imprezy masowej na terenie Miasta Krakowa

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

 

Nazwa usługi na ePUAP:

Organizacja imprezy masowej


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów*:

osobiście pocztą / kurierem faxem elektronicznie 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-04-08 11:26:44
GRZEGORZ JAROSZ
 Edycja
2018-02-26 08:57:16
ŁUKASZ ROMANISZYN - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-04-13 12:20:46
MARCIN JARMUŻEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2012-04-19 09:19:44
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Publikacja