Dokument archiwalny

Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków

 


Programy: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wartość: 6 692 882,64


Wartość dofinansowania: 6 692 882,64

Jednostka realizującą: Wydział Edukacji UMK

Realizacja od: 2012-1-1 do: 2013-12-31Opis projektu

 

96 krakowskich szkół podstawowych otrzymało środki w ramach projektu systemowego WUP „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I–III szkół podstawowych". Przewidziane w projekcie dofinansowanie opiewało na kwotę, która w niebagatelny sposób wpłynęło na poprawę sytuacji najmłodszych uczniów.

 

Dysleksja, wady postawy, zaburzenia komunikacji społecznej u dzieci w wieku szkolnym to zaledwie wycinek problemów, na które odpowiedzią był ten projekt. Co prawda państwo zabezpiecza sytuację uczniów wymagających pomocy, obligując szkoły do podejmowania działań na rzecz wyrównywania szans, jednak szkoły dysponują ograniczonymi środkami finansowymi, co przełożyło się na zbyt małą liczbę zajęć dodatkowych dla uczniów. Naprzeciw tym potrzebom wyszedł projekt, którego przedmiotem były właśnie zajęcia dodatkowe dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, tzn.: ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, z zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji społecznej, z wadami postawy oraz dla dzieci niepełnosprawnych.

 

Projekt przewidywał także wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

 

Specjaliści zwracają uwagę na to, że nauczyciel, zwłaszcza nauczyciel nauczania początkowego, może najwcześniej rozpoznać trudności czy też szczególne zdolności ucznia i to on ma odpowiednie narzędzia, aby skutecznie udzielić pomocy już na starcie, wspierając dalszy rozwój dziecka. Krakowski projekt zakładał aktywny udział nauczyciela w diagnozowaniu i wspomaganiu uczniów poprzez organizację zajęć dodatkowych dla dzieci.

 

 


 

Dziennik zmian dokumentu:


2015-05-15 12:40:45
NATALIA BIERNAT
 Przeniesiono do archiwum
2014-03-27 11:45:29
ANNA DŁUGOSZ
 Edycja
2014-01-14 14:22:14
ANNA DŁUGOSZ
 Edycja
2012-03-14 10:54:24
ANNA DŁUGOSZ
 Edycja
2012-03-14 10:53:50
ANNA DŁUGOSZ
 Edycja
2012-02-02 10:35:17
ANNA DŁUGOSZ
 Publikacja