Wersja dokumentu z dnia 2012-02-21 13:07:29

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek sporządzania sprawozdań z zakresu korzystania ze środowiska oraz uiszczania należnych opłat do końca miesiąca następującego po upływie każdego półrocza.

Podmiotem korzystającym ze środowiska jest m.in.:

 1. przedsiębiorca oraz osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa,
 2. jednostka organizacyjna nie będąca przedsiębiorcą,
 3. osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Opłaty wnosi się za:

 1. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, m.in.:
  • procesy technologiczne,
  • przeładunek benzyn silnikowych,
  • kotłownie,
  • silniki spalinowe,
  • chów lub hodowla drobiu.
 2. Pobór wód z własnych ujęć:
  • wody podziemne,
  • wody powierzchniowe.
 3. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, m.in.:
  • ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe,
  • wody chłodnicze,
  • wody opadowe lub roztopowe,
  • wody zasolone,
  • wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych.
 4. Składowanie odpadów.

Pobierz ulotkę informacyjną przygotowaną przez Urząd Marszałkowski


Dodatkowe informacje Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego:


Krajowa baza o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji


 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-07-04 15:24:53
AGNIESZKA STRACH
 Edycja
2017-02-16 07:38:36
ANETA GĄDEK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2016-02-11 12:05:48
JACEK DERKACZ
 Edycja
2015-04-07 08:57:35
JACEK DERKACZ
 Edycja
2015-03-25 15:13:09
JACEK DERKACZ
 Edycja
2014-03-13 10:06:38
JACEK DERKACZ
 Edycja
2013-06-14 10:59:25
JACEK DERKACZ
 Edycja
2013-03-26 12:20:55
JACEK DERKACZ
 Edycja
2013-03-26 12:19:50
JACEK DERKACZ
 Edycja
2012-02-21 13:07:29
JACEK DERKACZ
 Edycja
2012-02-20 09:13:59
JACEK DERKACZ
 Edycja
2012-02-20 08:57:27
JACEK DERKACZ
 Edycja
2012-02-20 08:48:42
JACEK DERKACZ
 Edycja
2012-02-20 08:47:28
JACEK DERKACZ
 Publikacja