Dokument archiwalny

UCHWAŁY RADY DZIELNICY XII BIEŻANÓW-PROKOCIM

6 kadencja - 2012 rok

 

Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
10-01-2012 XIV/224/2012 delegowania Radnych

uchwała

10-01-2012 XIV/225/2012 opinii zbycia części działek nr 491/9 i 491/7 i dopełnienia działki nr 498/3 w rejonie ul. Prostej w Krakowie uchwała
10-01-2012 XIV/226/2012 opinii przedłużenia umowy najmu części powierzchni dachu budynku ZSS Nr 11 firmie POLKOMTEL SA uchwała
10-01-2012 XIV/227/2012 zakupu szafy specjalistycznej KG-1 w ramach zadań priorytetowych Dzielnicy XII na 2012 rok uchwała
10-01-2012 XIV/228/2012 opinii ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn." Budowa boiska sportowego z zagospodarowaniem terenu i budynkiem zaplecza przy ul. Lipowskiego w Krakowie" dz. Nr 312/3, 323/2, 696/2 obr. 101 Podgórze

uchwała

10-01-2012 XIV/229/2012 opinii warunków zabudowy dla inwestycji pn.: "Budowa zespołu 20 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i budynku handlowego przy ul. Bieżanowskiej w Krakowie" uchwała
10-01-2012 XIV/230/2012 realizacji zadań priorytetowych Rady Dzielnicy XII na 2012 rok uchwała
10-01-2012 XIV/231/2012 pozytywnej opinii o współpracy z Dzielnicą XII i wyrażenia uznania dla osób zasłużonych dla rozwoju samorządności lokalnej uchwała
10-01-2012 XIV/232/2012 zmiany zakresu rzeczowego zadania powierzonego na rok 2012 pn. „KS Kolejarz-Prokocim prace remontowe zewnętrznej elewacji budynku oraz ogrodzenie zewnętrzne boiska uchwała
10-01-2012 XIV/233/2012 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
10-01-2012 XIV/234/2012 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
10-01-2012 XIV/235/2012 postawienia wiaty przystankowej na osiedlu Złocień w Krakowie uchwała
10-01-2012 XIV/236/2012 ustawienia znaku „oznakowanie ulic" przy ulicy Bieżanowskiej w Krakowie uchwała
10-01-2012 XIV/237/2012 przyjęcia planu finansowo-rzeczowego wydatków Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2012 rok uchwała
02-02-2012 XV/238/2012 sprzeciwu wobec zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 31 przy ulicy Spółdzielców 5 w Krakowie uchwała
02-02-2012 XV/239/2012 utworzenia Zespołu Szkół na osiedlu Na Kozłówce uchwała
07-02-2012 XVI/240/2012 delegowania Radnych uchwała
07-02-2012 XVI/241/2012 realizacji zadań priorytetowych na 2012 rok uchwała
07-02-2012 XVI/242/2012 dofinansowania zadania powierzonego na 2012 rok pn. Remont pomieszczeń budynku klubowego KS Kolejarz-Prokocim i zmiany zakresu zadania uchwała
07-02-2012 XVI/243/2012 realizacji zadań priorytetowych na 2012 rok uchwała
07-02-2012 XVI/244/2012 realizacji zadań priorytetowych na 2012 rok uchwała
07-02-2012 XVI/245/2012 realizacji zadań priorytetowych na 2012 rok uchwała
07-02-2012 XVI/246/2012 lokalizacji „Smoczego Skweru" na terenie Dzielnicy XII uchwała
07-02-2012 XVI/247/2012 postawienia automatu biletowego przy przystanku autobusowym Prokocim Szpital uchwała
07-02-2012 XVI/248/2012 uruchomienia usługi Telebus na osiedlu Złocień uchwała
07-02-2012 XVI/249/2012 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o przesunięcie środków z rezerwy celowej uchwała
07-02-2012 XVI/250/2012 opinii warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa ogródka jordanowskiego wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 324/1 obr 101 Podgórze przy ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki w Krakowie uchwała
07-02-2012 XVI/251/2012 warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Bieżanowskiej w Krakowie uchwała
07-02-2012 XVI/252/2012 warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Bieżanowskiej w Krakowie uchwała
13-03-2012 XVII/253/2012 delegowania Radnych w miesiącu kwietniu 2012 roku uchwała
13-03-2012 XVII/254/2012 zmian w planie finansowo-rzeczowym wydatków Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2012 rok uchwała
13-03-2012 XVII/255/2012 rezygnacji z pracy w Komisji Sportu, Rekreacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim uchwała
13-03-2012 XVII/256/2012 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
13-03-2012 XVII/257/2012 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
13-03-2012 XVII/258/2012 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
13-03-2012 XVII/259/2012 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
13-03-2012 XVII/260/2012 zmiany zakresu rzeczowego zadania powierzonego pn. montaż podnośnika sufitowego w Zespole Szkół Specjalnych Nr 11 w Krakowie uchwała
13-03-2012 XVII/261/2012 realizacji zadań priorytetowych Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2012 rok uchwała
13-03-2012 XVII/262/2012 korekty listy rankingowej zadań powierzonych na 2012 rok w zakresie remontów placówek oświatowych uchwała
13-03-2012 XVII/263/2012 realizacji prac remontowych dróg i chodników w ramach zadań powierzonych i priorytetowych na terenie Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w 2012 roku uchwała
13-03-2012 XVII/264/2012 opinii zbycia części działki nr 186/11 o pow. ok.0,0123 ha, położonej w obrębie 101 jedn. ewid. Podgórze przy ulicy Jaglarzów uchwała
13-03-2012 XVII/265/2012 przystąpienia do Otwartego Konkursu Ofert na 2012 rok w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej uchwała
13-03-2012 XVII/266/2012 realizacji zadania priorytetowego na 2012 r. pn. Rozbudowa monitoringu w szkołach na terenie Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim uchwała
13-03-2012 XVII/267/2012 postulatów do sporządzanego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru „Bieżanów-Drożdżownia" uchwała
13-03-2012 XVII/268/2012 opinii warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowanymi garażami na działce nr 414/2 obr. 56 Podgórze przy ul. Imielnej w Krakowie uchwała
03-04-2012 XVIII/269/2012 polityki edukacyjnej Miasta Krakowa uchwała
03-04-2012 XVIII/270/2012 rezygnacji z realizacji zadania powierzonego na 2012 rok w zakresie remontów placówek oświatowych pn. „Gimnazjum Nr 31 ul. Spółdzielców 5 wymiana okien, remont elewacji sali gimnastycznej, naprawa piorunochronu" uchwała
03-04-2012 XVIII/271/2012 obniżenia wysokości środków finansowych na zadanie priorytetowe pn. remont dachu w Szkole Podstawowej nr 117 przy ul. Kurczaba 15 w Krakowie uchwała
03-04-2012 XVIII/272/2012 przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej oraz realizacji planu finansowego wydatków Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim za rok 2011 uchwała
03-04-2012 XVIII/273/2012 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie utrzymania pętli autobusowej przy ul. Obronnej w Krakowie uchwała
03-04-2012 XVIII/274/2012 realizacji zadań powierzonych na 2012 rok w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej uchwała
03-04-2012 XVIII/275/2012 budowy skate parku w Parku Lilii Wenedy w Krakowie uchwała
03-04-2012 XVIII/276/2012 zmiany obwodu Gimnazjum nr 31 przy ul. Spółdzielców 5 w Krakowie uchwała
03-04-2012 XVIII/277/2012 realizacji zadań priorytetowych Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim w 2012 roku uchwała
19-04-2012 XIX/278/2012 opinii dotyczącej wyboru podmiotu prowadzącego publiczne rejonowe Gimnazjum Nr 31 przy ul. Spółdzielców 5 w Krakowie (osiedle Na Kozłówce) uchwała
19-04-2012 XIX/279/2012 przesunięcia środków finansowych z programu „Budowa i przebudowa ulic gminnych wraz z oświetleniem" do puli środków na zadania powierzone w zakresie „Prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia" uchwała
24-04-2012 XX/280/2012 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
24-04-2012 XX/281/2012 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
24-04-2012 XX/282/2012 korekty listy zadań powierzonych na rok 2012 w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych uchwała
24-04-2012 XX/283/2012 przeznaczenia środków finansowych w ramach zadań priorytetowych na organizację Święta Piłki Amatorskiej „Grosswots Day 2012" uchwała
24-04-2012 XX/284/2012 zmiany zakresu rzeczowego zadania powierzonego na 2012 r. w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej pn. „Klub Tenisowy Kozłówek - prace konserwacyjno-naprawcze na obiekcie" uchwała
24-04-2012 XX/285/2012 uzupełnienia listy rankingowej zadań powierzonych na 2012 rok w zakresie prac remontowych placówek oświatowych uchwała
24-04-2012 XX/286/2012 przeznaczenia środków w ramach zadań priorytetowych na 2012 na I Dzielnicowy Dzień Dziecka organizowany na osiedlu Rżąka uchwała
24-04-2012 XX/287/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem i pomieszczeniem usługowym na parterze przy ul. Bieżanowskiej i ul. Młodzieży w Krakowie uchwała
24-04-2012 XX/288/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowanymi garażami na działkach nr 414/1, 414/2, 414/4, 414/5, 195/23 obr.56 Podgórze przy ul. Imielnej w Krakowie uchwała
24-04-2012 XX/289/2012 opinii dotyczącej uzupełnienia obwodu Gimnazjum Nr 30 w Krakowie uchwała
24-04-2012 XX/290/2012 uzupełnienia listy rankingowej zadań powierzonych na 2012 rok w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia uchwała
24-04-2012 XX/291/2012 zmian w planie finansowo-rzeczowym wydatków Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2012 rok uchwała
24-04-2012 XX/292/2012 rozdysponowania środków finansowych pozostałych po przetargu na zadanie priorytetowe pn. „Osiedle Kozłówek - budowa parkingów (miejsc parkingowych) uchwała
22-05-2012 XXI/293/2012 delegowania Radnych uchwała
22-05-2012 XXI/294/2012 zakupu drukarki dla Oddziału V Straży Miejskiej Miasta Krakowa w ramach zadań priorytetowych na 2012 roku uchwała
22-05-2012 XXI/295/2012 opinii projektu budowy miejsc postojowych przy ulicy Kurczaba 3 w rejonie bloku 1 i 2 w Krakowie uchwała
22-05-2012 XXI/296/2012 wyrażenia opinii odnośnie włączenia ulicy Henryka i Karola Czeczów do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 124 w Krakowie uchwała
22-05-2012 XXI/297/2012 opinii warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa budynku mieszkalnego - Rodzinnego Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Górników w Krakowie uchwała
22-05-2012 XXI/298/2012 opinii warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Smolarzy w Krakowie uchwała
22-05-2012 XXI/299/2012 opinii warunków zabudowy dla inwestycji pn. Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Smolarzy w Krakowie uchwała
22-05-2012 XXI/300/2012 delegowania Radnych w miesiącu czerwcu 2012 roku uchwała
22-05-2012 XXI/301/2012 uzupełnienia listy rankingowej zadań powierzonych na 2012 rok w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia uchwała
22-05-2012 XXI/302/2012 rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania powierzonego na 2012 r. w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia uchwała
22-05-2012 XXI/303/2012 rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania priorytetowego na 2012 r. pn." pokrycie kosztów eksploatacji (kompleksu sportowo - rekreacyjnego „Orlik Nr 1" przy ul. Jerzmanowskiego 4 w Krakowie uchwała
19-06-2012 XXII/304/2012 linii autobusowej Nr 503 uchwała
19-06-2012 XXII/305/2012 utworzenia nowej nocnej linii autobusowej Nr 643 uchwała
19-06-2012 XXII/306/2012 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
19-06-2012 XXII/307/2012 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
19-06-2012 XXII/308/2012 rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania powierzonego pn. remont dachu w Przedszkolu nr 35 w Krakowie uchwała
19-06-2012 XXII/309/2012 obniżenia środków finansowych przeznaczonych na zadanie "odwodnienie i izolacja fundamentów pod szatniami w Szkole Podstawowej Nr 117 w Krakowie, ul. Kurczaba 15 uchwała
19-06-2012 XXII/310/2012 zmiany zakresu rzeczowego zadania priorytetowego na 2012 rok uchwała
19-06-2012 XXII/311/2012 delegowania radnych w miesiącu lipcu 2012 roku uchwała
19-06-2012 XXII/312/2012 uzupełnienia listy rankingowej zadań powierzonych na 2012 rok w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia uchwała
19-06-2012 XXII/313/2012 wykupu działki Nr 327 obr.56 jedn. ewid.Podgórze położonej u zbiegu ulic:Stacyjnej i Bieżanowskiej w Krakowie uchwała
19-06-2012 XXII/314/2012 zmiany zakresu rzeczowego zadania priorytetowego na 2012 rok pn. Szkoła Podstawowa Nr 117- zakup sprzętu sportowego dla Uczniowskiego Klubu Sportowego uchwała
19-06-2012 XXII/315/2012 realizacji prac remontowych dróg i chodników w ramach zadań powierzonych i priorytetowych na terenie Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w 2012 roku uchwała
03-07-2012 XXIII/316/2012 pozytywnej opinii o współpracy z Dzielnicą XII  i wyrażenia uznania dla osób zasłużonych dla rozwoju samorządności lokalnej uchwała
03-07-2012 XXIII/317/2012

upoważnienia Zarządu Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim w okresie od 4 lipca do 27 sierpnia 2012 roku

uchwała
03-07-2012 XXIII/318/2012 delegowania Radnych w miesiącu sierpniu 2012 roku uchwała
03-07-2012 XXIII/319/2012 przeznaczenia środków finansowych z rezerwy zadań priorytetowych na 2012 r. na organizację turnieju piłki nożnej uchwała
03-07-2012 XXIII/320/2012 wstępnej listy rankingowej zadań powierzonych na rok 2013  w zakresie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli uchwała
03-07-2012 XXIII/321/2012 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
03-07-2012 XXIII/322/2012 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
03-07-2012 XXIII/323/2012 podziału środków przeznaczonych na zadania priorytetowe Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim na rok 2013  uchwała
03-07-2012 XXIII/324/2012 realizacji zadań priorytetowych na 2012 rok uchwała
03-07-2012 XXIII/325/2012 podziału środków finansowych na 2013 rok na realizację zadań powierzonych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych uchwała
03-07-2012 XXIII/326/2012 zmian w planie finansowo-rzeczowym wydatków Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim  na 2012 rok uchwała
03-07-2012 XXIII/327/2012

rozdysponowania środków w ramach zadań priorytetowych na 2012 rok

uchwała
03-07-2012 XXIII/328/2012

rozdysponowania środków w ramach zadań priorytetowych na 2012 rok

uchwała
28-08-2012 XXIV/329/2012

listy rankingowej zadań powierzonych na 2013 rok w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej

uchwała
28-08-2012 XXIV/330/2012 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
28-08-2012 XXIV/331/2012 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
28-08-2012 XXIV/332/2012 wydania opinii dotyczącej nadania imienia Szkole Podstawowej Specjalnej nr 108 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Krakowie uchwała
28-08-2012 XXIV/333/2012 wydania opinii w sprawie przekazania w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Domy Pogodnej Jesieni” uchwała
28-08-2012 XXIV/334/2012 wydania opinii w sprawie przekazania w wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Domy Pogodnej Jesieni” uchwała
28-08-2012 XXIV/335/2012 ograniczenia tonażu w ulicy Półłanki w Krakowie do 3, 5 tony uchwała
28-08-2012 XXIV/336/2012 delegowania Radnych w miesiącu wrześniu 2012 r uchwała
28-08-2012 XXIV/337/2012 uzupełnienia listy rankingowej zadań powierzonych na 2012 rok w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem” uchwała
28-08-2012 XXIV/338/2012 rozszerzenia zakresu rzeczowego zadania powierzonego na 2012 rok pn. „Remont parkietu i malowanie sufitu w przedszkolu nr 154 w Krakowie uchwała
28-08-2012 XXIV/339/2012 zmiany zakresu rzeczowego zadania powierzonego pn. „Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 remont podłogi w jadalni” uchwała
28-08-2012 XXIV/340/2012 wydania opinii w sprawie przekazania w użytkowanie nieruchomości stanowiącej działkę nr 237, obr. 50, jedn. ewid. Podgórze uchwała
18-09-2012 XXV/341/2012 delegowania radnych w miesiącu październiku 2012 roku uchwała
18-09-2012 XXV/342/2012 projektu planu finansowo-rzeczowego wydatków Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2013 uchwała
18-09-2012 XXV/343/2012 zmian w planie finansowo-rzeczowym wydatków Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2012 rok uchwała
18-09-2012 XXV/344/2012 realizacji zadań priorytetowych na 2012 rok uchwała
18-09-2012 XXV/345/2012 wprowadzenia zadań inwestycyjnych do budżetu Miasta Krakowa na 2013 rok uchwała
18-09-2012 XXV/346/2012 remontu przejścia podziemnego pod ulicą Wielicką w rejonie skrzyżowania ulic: Wlotowej i Prostej uchwała
18-09-2012 XXV/347/2012 opinii rozbudowy sięgacza drogowego oraz docelowej organizacji ruchu dla rozbudowy sięgacza drogowego od ul. Teligi w Krakowie na odc. od ulicy Teligi do działki ew. Nr 308/51 obr. 55 jedn. ewid. Podgórze uchwała
18-09-2012 XXV/348/2012 opinii lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka Zadanie Z15 – budowa kolektora Złocień- (transport z Kokotowa i Śledziejowic) na działkach nr 290/4, 289/2, 291/12, 286/7 obr. 105 Podgórze uchwała
18-09-2012 XXV/349/2012 lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Rozbudowa i modernizacja stacji transformatorowej 100/30/15 kV Bieżanów w Krakowie na działce nr 81/8 obr.57 Podgórze uchwała
18-09-2012 XXV/350/2012 korekty listy rankingowej zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg i chodników na 2012 rok uchwała
18-09-2012 XXV/351/2012 korekty uchwały w sprawie rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa „Bezpieczny Kraków” uchwała
18-09-2012 XXV/352/2012 zmiany zakresu rzeczowego zadań powierzonych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych na 2012 rok uchwała
18-09-2012 XXV/353/2012 listy rankingowej zadań powierzonych na 2013 rok w zakresie modernizacji ogródków jordanowskich oraz tworzenia zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą uchwała
18-09-2012 XXV/354/2012 korekty zadań wprowadzonych do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim do realizacji w latach 2012-2014 uchwała
18-09-2012 XXV/355/2012 zmiany źródła finansowania zadania wprowadzonego do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów- Prokocim do realizacji w latach 2012-2014 uchwała
18-09-2012 XXV/356/2012 realizacji zadań priorytetowych Dzielnicy XII na rok 2013 uchwała
09-10-2012 XXVI/357/2012 korekty uchwały Nr XXIII/323/2012 z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie podziału środków przeznaczonych na zadania priorytetowe Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim na rok 2013 uchwała
16-10-2012 XXVII/358/2012 delegowania Radnych w miesiącu listopadzie 2012 roku uchwała
16-10-2012 XXVII/359/2012 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
16-10-2012 XXVII/360/2012 listy rankingowej zadań powierzonych na 2013 rok w zakresie prac remontowych żłobków  uchwała
16-10-2012 XXVII/361/2012 opinii projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek krakowskich obowiązujących w roku 2013 oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie trybu uzgadniania czasu pracy krakowskich aptek ogólnodostępnych w 2013 r uchwała
16-10-2012 XXVII/362/2012 korekty uchwały Nr XIII/325/2012 Rady Dzielnicy XII z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie podziału środków finansowych na 2013 rok na realizację zadań powierzonych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych uchwała
16-10-2012 XXVII/363/2012 zmiany zakresu rzeczowego zadania powierzonego w zakresie prac remontowych placówek oświatowych na 2012 r. pn. „Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 remont podłogi w jadalni i wymiana instalacji odgromowej” uchwała
16-10-2012 XXVII/364/2012 realizacji zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia na rok 2012 uchwała
20-11-2012 XXVIII/365/2012 listy rankingowej zadań powierzonych na 2013 rok w zakresie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli uchwała
20-11-2012 XXVIII/366/2012 rozdysponowania środków finansowych na rok 2013 w zakresie zadań powierzonych „lokalne wydarzenia kulturalne” uchwała
20-11-2012 XXVIII/367/2012 wsparcia działań Podgórskiej Biblioteki Publicznej w pozyskaniu lokalu na siedzibę Filii Nr 1 uchwała
20-11-2012 XXVIII/368/2012 delegowania Radnych w miesiącu grudniu 2012 roku uchwała
20-11-2012 XXVIII/369/2012 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
20-11-2012 XXVIII/370/2012 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
20-11-2012 XXVIII/371/2012 opinii dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych zagospodarowania terenu dla budowy Skateparku w Parku Lilii Wenedy w Krakowie uchwała
20-11-2012 XXVIII/372/2012 korekty Uchwały Nr XXIV/329/2012 Rady Dzielnicy XII z dnia 28.08.2012 r. w sprawie listy rankingowej zadań powierzonych na 2013 rok w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej uchwała
20-11-2012 XXVIII/373/2012 opinii warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Rewitalizacja parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich w Krakowie-Prokocimiu przy ul. Górników/Na Wrzosach/Żabiej/Wielickiej/Kłodzkiej uchwała
20-11-2012 XXVIII/374/2012 opinii warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek mieszkalny wielorodzinny na działce nr 488 obr.53 Podgórze wraz z budową zjazdu z działki nr 1001/3 obr.j.w. przy ul. Jasińskiego w Krakowie uchwała
20-11-2012 XXVIII/375/2012 opinii warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 258 obr 56 Podgórze wraz z infrastrukturą techniczną przy ul. Bieżanowskiej w Krakowie uchwała
20-11-2012 XXVIII/376/2012 opinii warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wbudowanymi usługami w poziomie parterów, garażami podziemnymi, naziemnymi miejscami postojowymi przy ul. Jerzmanowskiego w Krakowie uchwała
20-11-2012 XXVIII/377/2012 listy rankingowej zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie prac remontowych dróg, chodników wraz z oświetleniem uchwała
20-11-2012 XXVIII/378/2012 listy rankingowej zadań powierzonych na rok 2013 w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem uchwała
20-11-2012 XXVIII/379/2012 opinii projektu oświetlenia w Parku Aleksandry w Krakowie uchwała
20-11-2012 XXVIII/380/2012 trybu realizacji prac remontowych dróg i chodników w ramach zadań powierzonych i priorytetowych na terenie Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim w 2013 roku uchwała
20-11-2012 XXVIII/381/2012 przebudowy sięgacza w ulicy Teligi w Krakowie uchwała
20-11-2012 XXVIII/382/2012 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa uchwała
20-11-2012 XXVIII/383/2012 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
20-11-2012 XXVIII/384/2012 zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na terenie Miasta Krakowa uchwała
20-11-2012 XXVIII/385/2012 opinii zbycia działki nr 93/2 obr. 104 jedn. ewid. Podgórze położonej w Krakowie przy ulicy Półłanki uchwała
20-11-2012 XXVIII/386/2012 opinii zbycia działek nr 351/386 i 351/385 obr. 55 jednostka ewidencyjna Podgórze przy ulicy Jerzmanowskiego w Krakowie uchwała
11-12-2012 XXIX/387/2012 realizacji zadań priorytetowych Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w roku 2013 uchwała
11-12-2012 XXIX/388/2012 umożliwienia parkowania na nowo powstającym sięgaczu ulicy Teligi uchwała
11-12-2012 XXIX/389/2012 opinii dla inwestycji pt. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicy Aleksandry-Boczna” uchwała
11-12-2012 XXIX/390/2012 zbycia części działki nr 19/47 obr. 100 jedn. ewid. Podgórze w Krakowie uchwała
11-12-2012 XXIX/391/2012 opinii dotyczącej montażu progu zwalniającego w Alei Dygasińskiego w Krakowie uchwała
11-12-2012 XXIX/392/2012 lokalizacji samoobsługowych toalet miejskich w Krakowie uchwała
11-12-2012 XXIX/393/2012 delegowania Radnych w miesiącu styczniu 2013 roku uchwała
11-12-2012 XXIX/394/2012 uporządkowania terenów u zbiegu ulic: Braci Jamków /Ks. Jerzego Popiełuszki i Lipowskiego w Krakowie uchwała
11-12-2012 XXIX/395/2012 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
11-12-2012 XXIX/396/2012 wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
11-12-2012 XXIX/397/2012 poparcia starań Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w sprawie budowy nowoczesnego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu uchwała
11-12-2012 XXIX/398/2012 przywrócenia do stanu pierwotnego drogi od ulicy Kurczaba do bloku nr 13 uchwała
11-12-2012 XXIX/399/2012 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przejęcia działki Nr 327 obr. 56 jedn. ewid. Podgórze w Krakowie uchwała