Dokument archiwalny

UCHWAŁY RADY DZIELNICY IV PRĄDNIK BIAŁY

6 kadencja - 2012 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
XVI 17-01-2012 187/XVI/2012 utworzenia parkingów na terenie Dzielnicy IV

uchwała

XVI 17-01-2012 188/XVI/2012 zmiany organizacji ruchu na ul. Jabłonnej uchwała
XVI 17-01-2012 189/XVI/2012 ruchu jednokierunkowego na ul. Kluczborskiej w kierunku od ul. Krowoderskich Zuchów do ul. Prądnickiej uchwała
XVI 17-01-2012 190/XVI/2012 smoczego skweru na Krowodrzy Górce uchwała
XVI 17-01-2012 191/XVI/2012 psiego wybiegu w Parku Kościuszki

uchwała

XVI 17-01-2012 192/XVI/2012 korekty listy rankingowej zadań powierzonych na 2012 rok w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia uchwała
XVI 17-01-2012 193/XVI/2012 zadań priorytetowych w 2012 roku uchwała
XVI 17-01-2012 194/XVI/2012 planu finansowego wydatków Dzielnicy Prądnik Biały na 2012 r. uchwała
XVI 17-01-2012 195/XVI/2012 korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy Prądnik Biały na 2012 r. uchwała
XVI 17-01-2012 196/XVI/2012 zlecenia postępowania przetargowego na realizację zadań z zakresu prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia uchwała
XVI 17-01-2012 197/XVI/2012 zmian w komunikacji tramwajowej uchwała
XVI 17-01-2012 198/XVI/2012 korekty listy rankingowej zadań powierzonych na 2012 r. w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania: zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą, ogródków jordanowskich, osiedlowych placów zabaw uchwała
XVI 17-01-2012 199/XVI/2012 korekty listy rankingowej zadań powierzonych w 2012 r. w ramach budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem uchwała
XVI 17-01-2012 200/XVI/2012 korekty uchwały nr 178/XV/2011 w sprawie wprowadzenia zadań do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa uchwała
XVI 17-01-2012 201/XVI/2012 przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych na 2012 r. z zakresu tworzenia, modernizacji i utrzymania zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą, ogródków jordanowskich, osiedlowych placów zabaw w Budżecie Miasta Krakowa z puli środków inwestycyjnych do puli środków bieżących uchwała
XVI 17-01-2012 202/XVI/2012 przesunięcia środków w ramach zadań powierzonych z zakresu prac remontowych dróg chodników i oświetlenia na 2012 rok w Budżecie Miasta Krakowa z puli środków inwestycyjnych do puli środków bieżących uchwała
XVI 17-01-2012 203/XVI/2012 zbycia nieruchomości przy ul. Pękowickiej w Krakowie uchwała
XVI 17-01-2012 204/XVI/2012 zbycia działki przy ul. Radzikowskiego w Krakowie uchwała
XVI 17-01-2012 205/XVI/2012 zbycia nieruchomości przy ul. Siewnej w Krakowie uchwała
XVI 17-01-2012 206/XVI/2012 zbycia działki przy ul. Dożynkowej w Krakowie uchwała
XVI 17-01-2012 207/XVI/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Lekarskiej/Prądnickiej w Krakowie uchwała
XVI 17-01-2012 208/XVI/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Dr Twardego w Krakowie uchwała
XVI 17-01-2012 209/XVI/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Dr Twardego w Krakowie uchwała
XVI 17-01-2012 210/XVI/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Prądnickiej w Krakowie uchwała
XVI 17-01-2012 211/XVI/2012 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Piaszczystej w Krakowie uchwała
XVI 17-01-2012 212/XVI/2012 zmiany organizacji ruchu na ul. Imbramowskiej, części Bałtyckiej, Jazowej i Narutowicza uchwała
XVI 17-01-2012 213/XVI/2012 zmiany organizacji ruchu na ul. Chełmońskiego od ul. Jasnogórskiej w kierunku ul. Ojcowskiej i na całej długości ul. Ojcowskiej uchwała
XVI 17-01-2012 214/XVI/2012 ustawienia znaków B36+T24 przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej uchwała
XVI 17-01-2012 215/XVI/2012 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie uchwała
XVI 17-01-2012 216/XVI/2012 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie uchwała
XVI 17-01-2012 217/XVI/2012 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Marii Jaremy w Krakowie uchwała
XVI 17-01-2012 218/XVI/2012 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piotra Stachiewicza         w Krakowie uchwała
XVI 17-01-2012 219/XVI/2012 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Józefa Elsnera               w Krakowie uchwała
XVI 17-01-2012 220/XVI/2012 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wielkotyrnowskiej            w Krakowie uchwała
XVI 17-01-2012 221/XVI/2012 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie uchwała
XVI 17-01-2012 222/XVI/2012 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Księdza Kazimierza Siemaszki w Krakowie uchwała
XVI 17-01-2012 223/XVI/2012 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Pużaka w Krakowie uchwała
XVI 17-01-2012 224/XVI/2012 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Krowoderskich Zuchów     w Krakowie uchwała
XVII 14-02-2012 225/XVII/2012 zadań priorytetowych w 2012 roku uchwała
XVII 14-02-2012 226/XVII/2012 korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy IV Prądnik Biały na 2012 rok uchwała
XVII 14-02-2012 227/XVII/2012

korekty uchwały nr 157/XIII/2011 w sprawie rozdziału środków finansowych na remonty samorządowych placówek oświatowych w ramach zadań powierzonych w 2012 r.

uchwała
XVII 14-02-2012 228/XVII/2012 korekty uchwały nr 200/XVII/2012 w sprawie wprowadzenia zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa uchwała
XVII 14-02-2012 229/XVII/2012 zmian w składzie Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego pn. "Bezpieczny Kraków" na lata 2011-2015 uchwała
XVII 14-02-2012 230/XVII/2012 poparcia wniosku mieszkańców o zniesienie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalu całodobowym przy ul. Nad Sudołem 8 w Krakowie uchwała
XVII 14-02-2012 231/XVII/2012 poparcia wniosku mieszkańców w sprawie rozbiórki nieczynnej hydroforni znajdujacej sie przy budynkach mieszkalnych przy ul. Kluczborskiej 5 i Krowoderskich Zuchów 15 w Krakowie uchwała
XVII 14-02-2012 232/XVII/2012 poparcia wniosku dyrektora Gimnazjum nr 12 o wykonanie termomodernizacji budynku gimnazjum uchwała
XVII 14-02-2012 233/XVII/2012 ustanowienia prawa trwałego zarządu na stanowiącej własność Gminy Kraków nieruchomości zagospodarowanej jako część Parku im. Tadeusza Kościuszki na rzecz ZIKiT w Krakowie uchwała
XVII 14-02-2012 234/XVII/2012 zbycia nieruchomości przy ul. Bukietowej w Krakowie uchwała
XVII 14-02-2012 235/XVII/2012 ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomościach położonych przy ul. Dożynkowej 25 i Porzeczkowej w Krakowie uchwała
XVII 14-02-2012 236/XVII/2012 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Księdza Siemaszki w Krakowie uchwała
XVII 14-02-2012 237/XVII/2012 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Pużaka w Krakowie uchwała
XVII 14-02-2012 238/XVII/2012 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Stanisława Lentza w Krakowie

uchwała

XVIII 13-03-2012 239/XVIII/2012 zadań priorytetowych w 2012 roku uchwała
XVIII 13-03-2012 240/XVIII/2012 zmian w składzie Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego pn. "Bezpieczny Kraków" na lata 2011-2015 uchwała
XVIII 13-03-2012 241/XVIII/2012 zmian w składzie Komisji do Spraw Społecznych Rady Dzielnicy IV Pradnik Biały uchwała
XVIII 13-03-2012 242/XVIII/2012 wstrzymania procedury likwidacji dotychczasowej formy działania stołówek w szkołach i przedszkolach uchwała
XVIII 13-03-2012 243/XVIII/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. M. Jaremy i Murarskiej w Krakowie uchwała
XVIII 13-03-2012 244/XVIII/2012 zbycia działki w rejonie ul. Potoczek w Krakowie uchwała
XVIII 13-03-2012 245/XVIII/2012 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie uchwała
XVIII 13-03-2012 246/XVIII/2012 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie uchwała
XVIII 13-03-2012 247/XVIII/2012 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piotra Stachiewicza w Krakowie uchwała
XVIII 13-03-2012 248/XVIII/2012 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie uchwała
XVIII 13-03-2012 249/XVIII/2012 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie uchwała
XVIII 13-03-2012 250/XVIII/2012 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie uchwała
XIX 17-04-2012 251/XIX/2012 zadań priorytetowych w 2012 roku uchwała
XIX 17-04-2012 252/XIX/2012 przyśpieszenia realizacji odcinka Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej przebiegającej w rejonie Górki Narodowej z przystankiem w pobliżu ul. Meiera uchwała
XIX 17-04-2012 253/XIX/2012 opinii o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przy ul. Rusznikarskiej 14 A w Krakowie uchwała
XIX 17-04-2012 254/XIX/2012 poparcia wniosku społeczności rodziców o nie likwidowanie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Chatka Puchatka", przy ul. Stachiewicza 33 w Krakowie uchwała
XIX 17-04-2012 255/XIX/2012 poparcia protestu Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 12 przy ul. Kluczborskiej 3 w Krakowie uchwała
XIX 17-04-2012 256/XIX/2012 pozostawienia Gimnazjum nr 14 w obecnym budynku przy ul. Czerwieńskiego 16 uchwała
XIX 17-04-2012 257/XIX/2012 poparcia wniosku mieszkanki o uzyskanie lokalu z zasobu Gminy Miejskiej Kraków uchwała
XIX 17-04-2012 258/XIX/2012

wykonania progów zwalniajacych wyspowych na ul. Radzikowskiego

uchwała
XIX 17-04-2012 259/XIX/2012 korekty listy rankingowej zadań powierzonych w 2012 r. w ramach budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem uchwała
XIX 17-04-2012 260/XIX/2012 korekty uchwał nr 131/XI/2011 i 149/XIII/2011 w sprawie rozdziału środków na zadania powierzone w 2012 r. z zakresu prac, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej uchwała
XIX 17-04-2012 261/XIX/2012 przyjęcia sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały za 2011 r. uchwała
XIX 17-04-2012 262/XIX/2012 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego przy ul. Gaik w Krakowie uchwała
XIX 17-04-2012 263/XIX/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Weissa w Krakowie uchwała
XIX 17-04-2012 264/XIX/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Danka w Krakowie uchwała
XIX 17-04-2012 265/XIX/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Jasnogórskiej w Krakowie uchwała
XIX 17-04-2012 266/XIX/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Prądnickiej w Krakowie uchwała
XIX 17-04-2012 267/XIX/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Glogera w Krakowie uchwała
XIX 17-04-2012 268/XIX/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Chełmońskiego w Krakowie uchwała
XIX 17-04-2012 269/XIX/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Chełmońskiego w Krakowie uchwała
XIX 17-04-2012 270/XIX/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Chełmońskiego w Krakowie uchwała
XIX 17-04-2012 271/XIX/2012 wyznaczenia kontrpasa rowerowego na ul. Siemaszki uchwała
XIX 17-04-2012 272/XIX/2012 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piotra Stachiewicza w Krakowie uchwała
XIX 17-04-2012 273/XIX/2012 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piotra Stachiewicza w Krakowie uchwała
XIX 17-04-2012 274/XIX/2012 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Tadeusza Makowskiego w Krakowie uchwała
XIX 17-04-2012 275/XIX/2012 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Prądnickiej w Krakowie uchwała
XIX 17-04-2012 276/XIX/2012 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie uchwała
XIX 17-04-2012 277/XIX/2012 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Kluczborskiej w Krakowie uchwała
XIX 17-04-2012 278/XIX/2012 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Krakowie uchwała
XX 24-04-2012 279/XX/2012 zmian w komunikacji na terenie Dzielnicy IV uchwała
XXI 08-05-2012 280/XXI/2012 korekty uchwały 157/XIII/2011 w sprawie rozdziału środków finansowych na remonty samorządowych placówek oświatowych w ramach zadań powierzonych w 2012 r. uchwała
XXI 08-05-2012 281/XXI/2012 zadań priorytetowych w 2012 roku uchwała
XXI 08-05-2012 282/XXI/2012 korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy Prądnik Biały na 2012 r. uchwała
XXI 08-05-2012 283/XXI/2012 korekty listy rankingowej zadań powierzonych na 2012 rok w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia uchwała
XXI 08-05-2012 284/XXI/2012 nadania nazwy dla węzła komunikacyjnego powstałego w miejscu dawnego Ronda Ofiar Katynia uchwała
XXI 08-05-2012 285/XXI/2012 zarezerwowania środków w Budżecie Miasta Krakowa uchwała
XXI 08-05-2012 286/XXI/2012 opinii o inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Glogera 41-43" w Krakowie w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych uchwała
XXI 08-05-2012 287/XXI/2012 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piotra Stachiewicza w Krakowie uchwała
XXI 08-05-2012 288/XXI/2012 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Stanisława Lentza w Krakowie uchwała
XXI 08-05-2012 289/XXI/2012 zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego obszaru Górki Narodowej Wschód uchwała
XXI 08-05-2012 290/XXI/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Prądnickiej, Lekarskiej, Siemaszki w Krakowie

uchwała

XXII 05-06-2012 291/XXII/2012 korekty uchwały 280/XXI/2012 w sprawie korekty uchwały 157/XIII/2011 w sprawie rozdziału środków finansowych na remonty samorządowych placówek oświatowych w ramach zadań powierzonych w 2012 r.

uchwała

XXII 05-06-2012 292/XXII/2012 rozszerzenia zadan powierzonych przyznanych na remonty samorządowych placówek oświatowych w ramach zadań powieroznych w 2012 r. uchwała
XXII 05-06-2012 293/XXII/2012 zadań priorytetowych w 2012 roku. uchwała
XXII 05-06-2012 294/XXII/2012 listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2013 rok uchwała
XXII 05-06-2012 295/XXII/2012 poparcia starań Parafialnego Klubu Sportowego "Jadwiga" o wykorzystanie terenu Parku Krowoderskiego na potrzeby imprezy sportowej  "Turniej Piłki Nożnej" uchwała
XXII 05-06-2012 296/XXII/2012 zadań zawartych we wstępnym Katalogu Inwestycji Miejskich uchwała
XXII 05-06-2012 297/XXII/2012 zmiany w Budżecia Miasta Krakowa uchwała
XXII 05-06-2012 298/XXII/2012 umieszczenia na ostatecznej liście osób zakwalifikowanych do gminnej pomocy mieszkaniowej i bezzwłocznego przyznania lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Miejskiej Kraków wnioskodawcy         w sparwie ML--2.AN.71470-757/05. uchwała
XXII 05-06-2012 299/XXII/2012 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul.Krowoderskich Zuchów     w Krakwoie uchwała
XXII 05-06-2012 300/XXII/2012 ustanowienia prawa użytkowania budynku stacji transformatorowej na rzecz Tauron Dytrybucja SA, położonej przy ul.Władysława Łokietka w Krakowie uchwała
XXII 05-06-2012 301/XXII/2012 sprzedaży działki przy ul.Gaik w Krakowie uchwała
XXII 05-06-2012 302/XXII/2012 sprzedaży działki w rejonie ul.Ludomira Rożyckiego w Krakowie uchwała
XXII 05-06-2012 303/XXII/2012 sprzedaży działki w rejonie ul.Ludwika Pateura w Krakowie uchwała
XXII 05-06-2012 304/XXII/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul.Weissa w Krakowie uchwała
XXII 05-06-2012 305/XXII/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul.Żabiniec w Krakowie uchwała
XXII 05-06-2012 306/XXII/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul.Vetulaniego/Pachońskiego w Krakowie uchwała
XXII 05-06-2012 307/XXII/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul.Podkowińskiego w Krakowie uchwała
XXII 05-06-2012 308/XXII/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul.Podkowińskiego w Krakowie uchwała
XXII 05-06-2012 309/XXII/2012 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w Bronowicach Wielkich - etap I uchwała
XXII 05-06-2012 310/XXII/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul.Stelmachów w Krakowie uchwała
XXII 05-06-2012 311/XXII/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul.Stelmachów w Krakowie uchwała
XXII 05-06-2012 312/XXII/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul.Pachońskiego w Krakowie uchwała
XXII 05-06-2012 313/XXII/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul.Pachońskiego w Krakowie uchwała
XXII 05-06-2012 314/XXII/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul.Chełmońskiego w Krakowie uchwała
XXIII 03-07-2012 315/XXIII/2012 korekty listy rankingowej zadań powierzonych na 2012 rok w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia. uchwała
XXIII 03-07-2012 316/XXIII/2012

rozdziału środków na zadania priorytetowe w 2013 roku.

uchwała
XXIII 03-07-2012 317/XXIII/2012 listy rankingowej zadań powierzonych w 2013 r. z zakresu prac remontowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów. uchwała
XXIII 03-07-2012 318/XXIII/2012 listy rankingowej zadań powierzonych w 2013 r. z zakresu prac remontowych żłobków uchwała
XXIII 03-07-2012 319/XXIII/2012 listy rankingowej zadań powierzonych w 2013 r. z zakresu prac, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. uchwała
XXIII 03-07-2012 320/XXIII/2012 rozdziału środków na zadanie powierzone: pn. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pn. „Bezpieczny Kraków” w 2013 r. uchwała
XXIII 03-07-2012 321/XXIII/2012 zadania powierzonego pn. „Lokalne Wydarzenia Kulturalne” w 2013 r. uchwała
XXIII 03-07-2012 322/XXIII/2012 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wpisanie do rejestru zabytków budynku dawnej fabryki „Artigraph” przy ul. Prądnickiej 65 uchwała
XXIII 03-07-2012 323/XXIII/2012 budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w ul. Na Budzyniu i ul.Gaik w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych uchwała
XXIII 03-07-2012 324/XXIII/2012 zmiany przebiegu linii autobusowej nr 168 uchwała
XXIII 03-07-2012 325/XXIII/2012

formy realizacji prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia w ramach zadań powierzonych w roku 2012 r.

uchwała
XXIII 03-07-2012 326/XXIII/2012 wniosku do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego uchwała
XXIII 03-07-2012 327/XXIII/2012 wniosku do Budżetu Miasta Krakowa w 2013r. uchwała
XXIII 03-07-2012 328/XXIII/2012 korekty zakresu rzeczowego zadań priorytetowych w 2012 roku uchwała
XXIII 03-07-2012 329/XXIII/2012

sprzedaży działki przy ul.Turystycznej w Krakowie

uchwała
XXIII 03-07-2012 330/XXIII/2012

zbycia działki przy ul. Gaik w Krakowie

uchwała
XXIII 03-07-2012 331/XXIII/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Radzikowskiego w Krakowie  uchwała
XXIII 03-07-2012 332/XXIII/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Zawodzie/Siewnej w Krakowie uchwała
XXIII 03-07-2012 333/XXIII/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Bociana w Krakowie uchwała
XXIII 03-07-2012 334/XXIII/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Pękowickiej w Krakowie uchwała
XXIII 03-07-2012 335/XXIII/2012 sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 1173 oraz części działki nr 1174/1 obr. 43 jednostka ewidencyjna Krowodrza w Krakowie uchwała
XXIII 03-07-2012 336/XXIII/2012 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Krowoderskich Zuchów w Krakowie uchwała
XXIII 03-07-2012 337/XXIII/2012 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Jana Palacha w Krakowie uchwała
XXIII 03-07-2012 338/XXIII/2012 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Prądnickiej w Krakowie uchwała
XXIII 03-07-2012 339/XXIII/2012 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piotra Stachiewicza w Krakowie uchwała
XXIII 03-07-2012 340/XXIII/2012 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piotra Stachiewicza w Krakowie  uchwała
XXIII 03-07-2012 341/XXIII/2012 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piotra Stachiewicza w Krakowie uchwała
XXIII 03-07-2012 342/XXIII/2012 upoważnienia Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały w zakresie § 4 pkt. 4 i 5 Statutu Dzielnicy IV Prądnik Biały  uchwała
XXIV 28-08-2012 343/XXIV/2012  listy rankingowej zadań powierzonych na 2013 rok w zakresie prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia. uchwała
XXIV 28-08-2012 344/XXIV/2012 listy rankingowej zadań powierzonych w 2013 r. w ramach budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem.  uchwała 
XXIV 28-08-2012 345/XXIV/2012

listy rankingowej zadań powierzonych na 2013 r. w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania:

- zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą

- ogródków jordanowskich, osiedlowych placów zabaw.

uchwała
XXIV   28-08-2012 346/XXIV/2012 sprzedaży działki w rejonie ul. Ludomira Różyckiego w Krakowie uchwała 
XXIV   28-08-2012 347/XXIV/2012

zmiany zakresu rzeczowego zadania powierzonego z zakresu remontów samorządowych placówek oświatowych w ramach zadań powierzonych w 2012 r.

uchwała 
XXIV 28-08-2012  348/XXIV2012 kryteriów wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Miejskiej Kraków uchwała 
XXIV   28-08-2012 349/XXIV/2012 zbycia działki przy ul. Gaik w Krakowie.  uchwała 
XXIV   28-08-2012  350/XXIV/2012 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w rejonie ulic Jasnogórskiej, Sosnowieckiej, Radzikowskiego w Krakowie.  uchwała 
XXIV   28-08-2012  351/XXIV/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Radzikowskiego w Krakowie.  uchwała 
XXIV   28-08-2012  352/XXIV/2012

ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Niskiej w Krakowie.

uchwała 
XXIV   28-08-2012  353/XXIV/2012 ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego przy ul. Zimorowicza i Pachońskiego w Krakowie uchwała 
XXIV 28-08-2012 354/XXIV/2012 organizacji ruchu na ul. Kluczborskiej w Krakowie uchwała
XXIV 28-08-2012 355/XXIV/2012

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Siewna-Kuźnicy Kołłątajowskiej”.

uchwała 
XXV 18-09-2012 356/XXV/2012 zmiany realizatora zadania priorytetowego z 2012 roku uchwała
XXV 18-09-2012 357/XXV/2012 korekty rozdziału środków na zadania priorytetowe w 2013 roku uchwała
XXV 18-09-2012 358/XXV/2012

korekty rozdziału środków na zadanie powierzone pn. „Lokalne Wydarzenia Kulturalne” w 2013 r.

uchwała
XXV 18-09-2012 359/XXV/2012 korekty rozdziału środków na zadanie powierzone: pn. Program Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa pn. „Bezpieczny Kraków” w 2013 r. uchwała
XXV 18-09-2012 360/XXV/2012 projektu planu finansowego wydatków Dzielnicy Prądnik Biały na 2013 r.  uchwała
XXV 18-09-2012 361/XXV/2012 korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy Prądnik Biały na 2012 r.  uchwała
XXV 18-09-2012 362/XXV/2012

korekty listy rankingowej zadań powierzonych w 2012 r. w ramach budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem

uchwała
XXV 18-09-2012 363/XXV/2012

przeniesienia postoju taksówek spod Urzędu Skarbowego przy ul. Krowoderskich Zuchów 2 w Krakowie

uchwała
XXV 18-09-2012 364/XXV/2012 opinii do projektu zagospodarowania „wybiegu dla psów” w Parku Kościuszki w Krakowie uchwała
XXV 18-09-2012 365/XXV/2012 budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Opolska – Łokietka w Krakowie  uchwała
XXV 18-09-2012 366/XXV/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Niskiej w Krakowie uchwała
XXV 18-09-2012 367/XXV/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Sosnowieckiej w Krakowie  uchwała
XXV 18-09-2012 368/XXV/2012

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego przy ul. Sosnowieckiej w Krakowie

uchwała
XXV 18-09-2012 369/XXV/2012 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Marii Jaremy w Krakowie uchwała
XXVI 16-10-2012 370/XXVI/2012

ustalenia rozkładu godzin aptek krakowskich obowiązujących w 2013 r.

uchwała
XXVI 16-10-2012 371/XXVI/2012 zmian w komunikacji miejskiej uchwała
XXVI 16-10-2012 372/XXVI/2012 listy rankingowej zadań powierzonych na 2013 r. w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania: zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą, ogródków jordanowskich, osiedlowych placów zabaw uchwała
XXVI 16-10-2012 373/XXVI/2012 zmiany zadania powierzonego z zakresu remontów samorządowych placówek oświatowych w ramach zadań powierzonych w 2012 r. uchwała
XXVI 16-10-2012 374/XXVI/2012 zadań priorytetowych w 2012 roku uchwała
XXVI 16-10-2012 375/XXVI/2012 korekty rozdziału srdoków na zadania priorytetowe w 2013 roku uchwała
XXVI 16-10-2012 376/XXVI/2012 korekty listy rankingowej zadań powierzonych na 2012 r. w zakresie tworzenia, modernizacji                i utrzymania: zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą, ogródków jordanowskich, osiedlowych placów zabaw. uchwała
XXVI 16-10-2012 377/XXVI/2012 rozdziału środków na zadania powierzone w 2013 r. z zakresu prac remontowych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów uchwała
XXVI 16-10-2012 378/XXVI/2012 listy rankingowej zadań powierzonych w 2013 r. z zakresu prac, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej uchwała
XXVI 16-10-2012 379/XXVI/2012 ustanowienia prawa użytkowania na udziałach nieruchomości na działkach wzdłuż ulicy Opolskiej          w Krakowie uchwała
XXVI 16-10-2012 380/XXVI/2012

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego przy ul. Sosnowieckiej w Krakowie – etap 2

uchwała
XXVI 16-10-2012 381/XXVI/2012

ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Proszowickiej w Krakowie

uchwała
XXVI 16-10-2012 382/XXVI/2012

ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Adama Marczyńskiego     w Krakowie

uchwała
XXVII 31-10-2012 383/XXVII/2012 korekty listy rankingowej zadań powierzonych na 2012 r. w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania: zieleńców i skwerów wraz z małą architekturą, ogródków jordanowskich, osiedlowych placów zabaw  uchwała
XXVII 31-10-2012 384/XXVII-2012 listy rankingowej zadań powierzonych w 2013 r. w ramach budowy i przebudowy ulic gminnych wraz z oświetleniem.  uchwała
XXVII 31-10-2012 385/XXVII/2012 korekty zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa  uchwała
XXVII 31-10-2012 386/XXVII/2012 korekty planu finansowego wydatków Dzielnicy Prądnik Biały na 2012 r.  uchwała
XXVII 31-10-2012 387/XXVII/2012 upoważnienia Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały w zakresie § 4 pkt. 4 i 5 Statutu Dzielnicy IV Prądnik Biały uchwała
XXVII 31-10-2012 388/XXVII/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Wodzinowskiego w Krakowie uchwała
XXVII 31-10-2012 389/XXVII/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Radzikowskiego w Krakowie uchwała
XXVII 31-10-2012 390/XXVII/2012

ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Stanisława Lentza w Krakowie

uchwała
XXVII 31-10-2012 391/XXVII/2012 ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Józefa Elsnera w Krakowie uchwała
XXVII 31-10-2012 392/XXVII/2012

ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Batalionu Skała AK         w Krakowie

uchwała
XXVIII 13-11-2012 393/XXVIII/2012 zmiany organizacji ruchu na ul. Nałkowskiego w Krakowie uchwała
XXVIII 13-11-2012 394/XXVIII/2012 wprowadzenia zadań do Budżetu Miasta Krakowa na 2013 r. uchwała
XXVIII 13-11-2012 395/XXVIII/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Prądnickiej 65 w Krakowie (wersja nr 1) uchwała
XXVIII 13-11-2012 396/XXVIII/2012 ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ul. Prądnickiej 65 w Krakowie (wersja nr 2) uchwała
XXIX 11-12-2012 397/XXIX//2012

zadań powierzonych w 2013 r. z zakresu prac remontowych żłobków

uchwała
XXIX 11-12-2012 398/XXIX/2012 listy rankingowej zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na 2013 rok  uchwała
XXIX 11-12-2012 399/XXIX/2012 zadań z zakresu remontów i inwestycji placówek oświatowych przeznaczonych do realizacji w 2012 r. uchwała
XXIX 11-12-2012 400/XXIX/2012 zmiany organizacji ruchu na ul. Słotnej w Krakowie  uchwała
XXIX 11-12-2012 401/XXIX/2012 wniosku o pilny remont pawilonu przy ul. Elsnera 3 w Krakowie  uchwała
XXIX 11-12-2012 402/XXIX/2012 poparcia starań Gimnazjum nr 13 o przedłużenia umowy z firmą PTK Centertel dotyczącej stacji bazowej telefonii komórkowej, znajdującej się na budynku szkoły przy ul.Mackiewicza 15 w Krakowie  uchwała
XXIX 11-12.2012 403/XXIX/2012 ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji przy ul. Kluczborskiej w Krakowie.  uchwała
XXIX 11-12-2012 404/XXIX/2012 ustanowienia prawa użytkowania terenu na okres 15 lat na rzecz Kółka Rolniczego Kraków - Tonie przy ul. Łokietka w Krakowie  uchwała
XXIX 11-12-2012 405/XXIX/2012 poparcia starań o prowadzenie sklepu monopolowego przy ul. Imbramowskiej 34 w Krakowie uchwała
XXIX 11-12-2012 406/XXIX/2012 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa uchwała