Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Czyżyny - Pas Startowy – Opinie KPPiOŚ

   1. Opinia Nr 197/2013 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2013 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Pas Startowy":


    Treść opinii    strona bipStrona źródłowa BIP z opinią


  2. Opinia Nr 152/2012 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 8 października 2012 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Czyżyny - Pas Startowy":


    Treść opinii    strona bipStrona źródłowa BIP z opinią


strona bipPowrót do strony głównej planu