Dokument archiwalny

Zmiana mpzp obszaru Rejon ulicy Pachońskiego – Uchwały

   1. Uchwała Nr LII/689/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Pachońskiego":


    dokument pdf-tekstTreść uchwały    strona bipStrona źródłowa BIP z uchwałą


  2. Uchwała Nr XXVIII/343/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Rejon ulicy Pachońskiego":


    dokument pdf-tekstTreść uchwały    strona bipStrona źródłowa BIP z uchwałą

    dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do uchwały z granicami planu


strona bipPowrót do strony głównej zmiany planu