Dokument archiwalny

Wstęp pdf 145 kB

I. O Krakowie i krakowianach pdf 250 kB

II. Zagospodarowanie przestrzenne pdf 254 kB

III. Ochrona środowiska i rolnictwo pdf 294 kB

IV. Transport i komunikacja pdf 288 kB

V. Gospodarka komunalna pdf 346 kB

VI. Gospodarka i turystyka pdf 738 kB

VII. Szkolnictwo wyższe pdf 370 kB

VIII. Kultura i dziedzictwo narodowe pdf 407 kB

IX. Edukacja pdf 283 kB

X. Mieszkalnictwo pdf 299 kB

XI. Zdrowie i pomoc społeczna pdf 378 kB

XII. Bezpieczeństwo publiczne pdf 347 kB

XIII. Sport, kultura fizyczna i rekreacja pdf 265 kB

XIV. Majątek i budżet miasta pdf 308 kB

XV. Zarządzanie samorządowe pdf 429 kB

XVI. Komunikacja społeczna pdf 261 kB

Rysunki pdf 4,94 MB