Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Prądnik Czerwony - Północ – Opinie KPPiOŚ

   1. Opinia Nr 214/2013 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 9 września 2013 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Prądnik Czerwony - Północ":


    dokument pdf-tekstTreść opinii    strona bipStrona źródłowa BIP z opinią


  2. Opinia Nr 120/2012 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2012 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Prądnik Czerwony - Północ":


    dokument pdf-tekstTreść opinii


strona bipPowrót do strony głównej planu