Dokument archiwalny

 

Kiedy przedsiębiorca może rozpocząć działalność?

 

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Ma prawo również określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.