Czy za wpis, zmianę istniejącego już wpisu, zawieszenie lub wznowienie oraz wykreślenie wpisu z CEIDG trzeba płacić?

 

 

Wszystkie czynności ewidencyjne (czyli wpis, zmiana istniejącego już wpisu, zawieszenie lub wznowienie oraz wykreślenie wpisu) przeprowadzane na wniosku CEIDG-1, są wolne od opłat.

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie Punktu Obsługi Przedsiebiorcy.