Wniosek do Miejskiego Rzecznika Konsumentów

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie


UWAGA!

Informujemy, że celem odczytania treści odpowiedzi na złożony do MRK w Krakowie wniosek za pomocą platformy ePUAP niezbędnym jest uprzednie uzyskanie i potwierdzenie przez wnioskodawcę profilu zaufanego.


Profil zaufany to inaczej bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości w elektronicznych kontaktach z administracją.

Wykaz punktów potwierdzających profil jest dostępny na poniższej stronie:

https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=1&mmi=11845


 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARIUSZ GIERLACH
Data wytworzenia:
2011-06-01
Data publikacji:
2011-06-22
Data aktualizacji:
2019-04-08