Karta usługi KP-2 Udzielanie przez Prezydenta Miasta Krakowa wsparcia (patronat honorowy, członkostwo w komitecie honorowym) przedsięwzięciom i wydarzeniom

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Uzyskanie patronatu lub członkowstwa w komitecie honorowym


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie
 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-12-20 12:34:46
ŁUKASZ ROMANISZYN - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-12-20 12:14:04
ŁUKASZ ROMANISZYN - REDAKCJA BIP
 Edycja
2019-04-08 11:36:11
GRZEGORZ JAROSZ
 Edycja
2018-02-26 08:48:29
ŁUKASZ ROMANISZYN - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-09-25 10:44:43
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2013-03-28 10:39:32
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-06-22 09:14:48
MICHAŁ SŁABICKI - REDAKCJA BIP
 Publikacja