Karta usługi KP-3 Nadawanie przez Prezydenta Miasta Krakowa Odznaki Honoris Gratia

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

USŁUGA:

Nadawanie orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak resortowych


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie