Karta usługi SA-43 Wydanie zezwolenia na wjazd i postój pojazdu na drogach wewnętrznych Rynku Głównego, Małego Rynku, Placu Szczepańskiego oraz Placu Wolnica

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Wydanie zgody na wjazd i postój pojazdu na drogach wewnętrznych


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

1

1

1

1

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Uwagi:

 

1. Przesłanie dokumentów możliwe pod warunkiem, że oryginały dokumentów będą dostarczone przed odbiorem zezwolenia.