Karta usługi WT-2 Wydawanie wydawnictw promocyjnych

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Wydanie gadżetów promocyjnych


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

1


Uwagi:

 

Ze względu na konieczność dokonania modyfikacji formularza elektronicznego. Świadczenie usługi drogą elektroniczną jest czasowo zawieszone.

Aktualne druki formularzy papierowych dostępne są na stronie: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=WT-2.