Karta usługi BP-2 Wnioski o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie


Informacja o dokonaniu wpisu wniosku do rejestru zostanie wysyłana do wnioskodawcy w terminie do jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku.