Jaki jest termin realizacji wniosków o wykup lokali mieszkalnych?

 O terminie realizacji wniosku nie decyduje data jego złożenia we właściwym Biurze Obsługi Mieszkańców, gdyż realizacja wniosku odbywa się według kolejności wynikającej z daty jego zarejestrowania w Wydziale Skarbu Miasta.

Sprzedaż lokalu mieszkalnego przez jednostkę samorządu terytorialnego jest czynnością cywilnoprawną i przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 367 z późn. zm.) dotyczące terminów stosuje się w takich postępowaniach co najwyżej posiłkowo w zakresie doręczeń, wydawania zaświadczeń.