Jakie są terminy składania wniosków o wykup lokali mieszkalnych?

 

 

Zgodnie z § 11 uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11.06.2008r.. dostępnej na stronie BIP
„Termin składania wniosków o wykup lokali mieszkalnych upływa z dniem 31 grudnia 2015 r. Najemcy lokali, o których mowa w §1 pkt 3 mogą składać wnioski we wskazanym terminie nawet, jeśli nie upłynął jeszcze termin 10-letni najmu, a ich realizacja nastąpi po upływie tego terminu".