Karta usługi WS-22 Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów w związku z:

1. przebudową dróg publicznych i linii kolejowych.
2. budową dróg publicznych - nie dotyczy drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. .

 

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

USŁUGA:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Tak z uwagami-1.1

Tak z uwagami-1.1

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Nie

Nie

 

 

Uwagi !
1. Wszystkie załączniki należy dostarczyć wyłącznie pocztą lub osobiście