Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Tak

Tak

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

Tak

Tak

Nie

Nie

 

Uwagi!

Wszystkie ewentualne dokumenty mogą być przyjmowane w formie zeskanowanego dokumentu papierowego

 


 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MARCIN PIETRYGA - REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2011-05-12
Data publikacji:
2011-05-13
Data aktualizacji:
2019-04-08