Czy świadczenie usług hotelarskich wymaga dodatkowych wpisów do ewidencji Prezydenta Miasta Krakowa lub Marszałka Województwa Małopolskiego?

 

 

Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich, należy zarejestrować obiekt w odpowiedniej ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa lub Marszałka Województwa Małopolskiego.
Jeśli ma to być obiekt hotelarski w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych (np. hotel, motel, pensjonat, schronisko młodzieżowe, kemping itp.) przedsiębiorca powinien zgłosić się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (www.malopolskie.pl) i uzyskać odpowiednią kategorię dla swego obiektu.

Jeśli przedsiębiorca nie zamierza starać się o kategoryzację i świadczyć usługi w obiekcie innym niż hotelarskim (czyli np. w hostelu, apartamencie, pokojach gościnnych itp.) lub na polu biwakowym, powinien złożyć wniosek o wpis do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa.
Informacje na ten temat można znaleźć na stronie