Sortuj:  

Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów czasowej zmiany organizacji ruchu

Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów stałej zmiany organizacji ruchu

Wyznaczanie miejsca postojowego dla pojazdu osoby niepełnosprawnej

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy powodującej utrudnienia w ruchu lub wymagającej korzystania z drogi w sposób szczególny

Uzgadnianie procesji, pielgrzymek lub innych imprez o charakterze religijnym na drogach