Szukaj :
 
Sortuj wyniki według :
 

Ulgi w podatkach i opłatach stanowiących dochody Gminy Miejskiej Kraków dla podatników, do których mają zastosowanie przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w formie:

 umarzania zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej,

 odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,

 rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

Ulgi w podatkach i opłatach stanowiących dochody Gminy Miejskiej Kraków dla podatników, do których nie mają zastosowania przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w formie:

- umarzania zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej,

- odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,

- rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających takiej osobowości

Zgłoszenie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych

Wydawanie zaświadczeń

Wydanie pisemnej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Zwrot opłaty skarbowej

Udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności z tytułu grzywny nakładanej w formie mandatu karnego kredytowanego nałożonego przez Straż Miejską Miasta Krakowa

Wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego dla osób fizycznych

1 2

 

Podmiot publikujący:
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Osoba odpowiedzialna:
REDAKCJA BIP
Osoba publikująca:
REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2003-07-01
Data publikacji:
2003-07-01
Data aktualizacji:
2020-08-11