Szukaj :
 
Sortuj wyniki według :
 

Rejestracja pojazdów nowych

Rejestracja pojazdów używanych zarejestrowanych na terenie RP

Dokonanie lub wykreślenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (współwłaściciela, zastawu rejestrowego, GAZ, HAK, TAXI, NAUKA JAZDY, EURO,VAT, PIT, CIT, BUS 100 km/h)

Tablice rejestracyjne - zmiana (zmiana nr. rejestracyjnych), wtórnik lub wydanie dodatkowej tablicy na bagażnik

 

Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego lub karty pojazdu na wniosek właściciela pojazdu

Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów badania technicznego

Wyrejestrowanie pojazdu

Zawiadomienie o wprowadzeniu w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych wymagających zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym

Czasowa rejestracja pojazdu na wniosek właściciela w celu umożliwienia:

  1. wywozu pojazdu za granicę

  2. przejazdu z miejsca zakupu lub odbioru pojazdu na terytorium RP

  3. przejazdu związanego z koniecznością dokonania badania technicznego lub naprawy

Profesjonalna rejestracja pojazdów dedykowana jest dla:

1. Uprawnionego podmiotu czyli:

   a) przedsiębiorcy posiadającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy posiadającego siedzibę za granicą – oddział, zajmujący się produkcją, dystrybucją (sprzedażą prowadzoną w ramach handlu) lub badaniem pojazdów niezarejestrowanych wcześniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą,

   b) jednostki uprawnionej (podmiot wyznaczony przez ministra właściwego do spraw transportu) lub jednostki badawczej producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części przeprowadzającej badania pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części.

2. Pojazdów, które nie były wcześniej zarejestrowane w kraju lub za granicą (nowe).