Szukaj :
 
Sortuj wyniki według :
 

Zgłoszenie pracy geodezyjnej, kartograficznej

Udostępnianie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wypisów i wyrysów do celów prawnych

Udostępnianie poświadczonej kopii dokumentów geodezyjnych i kartograficznych z archiwum powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Przyjmowanie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

Podział nieruchomości

Decyzja o zmianie w operacie ewidencji gruntów i budynków

Rozgraniczenie nieruchomości

Zmiana klasyfikacji gruntów

Scalenia i podział nieruchomości

Ustalenie numeru porządkowego dla budynku