Sortuj:  
NW-2

Wnoszenie nieruchomości komunalnych do spółek prawa handlowego jako wkład niepieniężny (aport)

NW-1

Wyrażenie zgody na zmianę wierzyciela zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej dla którego podmiotem tworzącym jest Gmina Miejska Kraków

NW-1