Sortuj:  
KZ-13

Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzew z nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków (na obszarze wyznaczonym w porozumieniu*)

KZ-3

Pozwolenie na zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytków (na obszarze wyznaczonym w porozumieniu)

KZ-11

Pozwolenie na poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania (na obszarze wyznaczonym w porozumieniu)1 2