Sortuj:  
KM-2

Rejestracja pojazdów używanych zarejestrowanych na terenie RP

KM-21

Profil kandydata na kierowcę (PKK)

KM-6

Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z:

1. brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów badania technicznego

2. zmianą danych osobowych

KM-19

Wymiana prawa jazdy

KM-17

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

KM-1

Rejestracja pojazdów nowych

KM-7

Wyrejestrowanie pojazdu

KM-20

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

- Konwencja genewska 1949 r.

- Konwencja wiedeńska 1968 r.

KM-14

Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy

KM-18

Wydanie wtórnika:

a) prawa jazdy

b) pozwolenia na kierowanie tramwajem