Sortuj:  
KM-2

Rejestracja pojazdów używanych zarejestrowanych na terenie RP

KM-6

Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów badania technicznego

KM-21

Profil kandydata na kierowcę (PKK)

KM-17

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

KM-19

Wymiana prawa jazdy

KM-14

Rejestracja pojazdu używanego sprowadzonego z zagranicy

KM-1

Rejestracja pojazdów nowych

KM-7

Wyrejestrowanie pojazdu

KM-20

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

- Konwencja genewska 1949 r.

- Konwencja wiedeńska 1968 r.

KM-3

Dokonanie lub wykreślenie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (współwłaściciela, zastawu rejestrowego, GAZ, HAK, TAXI, NAUKA JAZDY, EURO,VAT, PIT, CIT, BUS 100 km/h)