Sortuj:  
KD-10

Przyznawanie nagrody Mecenas Kultury Krakowa

KD-21

Przyjmowanie zawiadomień o imprezie artystycznej lub rozrywkowej organizowanej w ramach działalności kulturalnej, odbywającej się poza stałą siedzibą organizatora lub w sposób objazdowy

KD-5

Przyjmowanie wniosków w sprawie wzniesienia pomnika na terenie/obszarze należącym do Gminy Miejskiej Kraków/Skarbu Państwa1 2