Sortuj:  
GUP-33

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

GUP-38

ZGŁOSZENIE KRAJOWEJ OFERTY PRACY W CELU UZYSKANIA INFORMACJI STAROSTY NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ZASPOKOJENIA POTRZEB KADROWYCH PRACODAWCY

GUP-6

WPIS OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY OBYWATELOWI REPUBLIKI ARMENII, REPUBLIKI BIAŁORUSI, REPUBLIKI GRUZJI, REPUBLIKI MOŁDAWII, FEDERACJI ROSYJSKIEJ LUB UKRAINY DO EWIDENCJI OŚWIADCZEŃ

GUP-18

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - staż

GUP-2

Rejestracja osób – status bezrobotnego bez prawa do zasiłku

GUP-4

Rejestracja osób transfer zasiłku dla bezrobotnych z kraju członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

GUP-17

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW

GUP-1

Rejestracja osób – status poszukującego pracy

GUP-16

Sfinansowanie kosztów studiów podyplomowych

GUP-9

Zgłoszenie krajowej oferty pracy, oferty pracy dla obywateli państw EOG.