Sortuj:  
AU-4

Pozwolenia na budowę zmiana pozwolenia na budowę

AU-10

Zgłoszenie budowy - wykonania robót budowlanych

 

AU-1

Ustalanie warunków zabudowy

AU-13

Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego lub lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne.

AU-5

Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora.

AU-12

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

 

AU-3

Ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego

AU-6

Pozwolenie na rozbiórkę obiektów budowlanych

AU-7

Wydanie dziennika budowy / rozbiórki

AU-2

Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na innego inwestora