Opiniowanie projektów stałej lub czasowej zmiany organizacji ruchu

Zezwolenie na czasowe zajęcie terenu pasa drogowego dróg publicznych/ terenów poza pasem drogowym drogi publicznej, w tym zajętych pod drogi wewnętrzne - na prawach wyłączności

Wydanie zezwolenia uprawniającego do wjazdu w strefę ograniczonego ruchu na obszarze Starego Miasta oraz Kazimierza

Wydawanie abonamentu postojowego typu „K”

 

Wydawanie abonamentu postojowego typu „N”

 

Wydawanie abonamentu postojowego typu „M” oraz typu „A”

Wydawanie abonamentu postojowego typu „I

Wydawanie abonamentu postojowego typu „O”

Wydawanie abonamentu postojowego zastępczego typu „Z” oraz wznawiania ważności abonamentu zastępowanego.

 

Zwrot abonamentu postojowego i opłaty abonamentowej