Nabycie zastrzeżonego stanowiska postojowego przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą z siedzibą w strefie płatnego parkowania w Krakowie w celu korzystania na prawach wyłączności

Wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego

Zmiana zaświadczenia/załącznika do zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego

Wydawanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I i VII

Udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków – Zarządowi Infrastruktury Komunalnej i Transportu

 

Wydawanie zezwolenia upoważniającego osobę zameldowaną na obszarze określonej strefy lub podstrefy Strefy Płatnego Parkowania do niestosowania się do znaku B-39 usytuowanego na drodze wewnętrznej na obszarze danej strefy, podstrefy Strefy Płatnego Parkowania

Decyzja dla lokalizacji reklamy / urządzenia reklamowego / konstrukcji reklamowej

Wydanie pełnomocnictwa

Udostępnianie kanału technologicznego przez ZIKiT

Przygotowanie projektu umowy/aneksu1 na potrzeby zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej w związku z realizacją inwestycji niedrogowej