Opinia do koncepcji obsługi komunikacyjnej planowanej inwestycji

Wydawanie warunków dla oświetlenia/iluminacji

Uzgadnianie projektu budowlanego budowy/przebudowy zjazdu z drogi wewnętrznej oraz zgoda na wejście w teren.

Uzgodnienie/decyzja dla lokalizacji uzbrojenia w istniejącym pasie drogi.

Uzgadnianie projektu dla oświetlenia/iluminacji

Umieszczenie materiałów wyborczych (w rozumieniu art. 1, art. 109 § 1, art. 110 § 1 Kodeksu Wyborczego) w pasie drogowym dróg publicznych i wewnętrznych na terenie miasta Krakowa

Przedłużenie ważności zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego

Uzgodnienie projektu budowalnego budowy/przebudowy drogi

Uzgodnienie projektu budowlanego budowy/ przebudowy zjazdu z drogi publicznej

Uzgodnienie projektu budowlanego przełożenia/przebudowy rowu.