Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów czasowej zmiany organizacji ruchu

Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów stałej zmiany organizacji ruchu

Zezwolenie na lokalizację / przebudowę zjazdu z drogi publicznej

Wyznaczanie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych

Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (imprezy na drogach)

Wydawanie zezwoleń na wjazd na drogi z ograniczeniem tonażu będące w zarządzie ZIKiT

Wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego

Zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego

Wygaszenie zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego

 

Wydawanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób na terenie Krakowa oraz na terenie Krakowa i powiatu sąsiadującego