Dodatkowe zajęcie gruntu przy grobie murowanym lub ziemnym

pod wylewkę, rabatkę lub ławkę

 

Zamontowanie odbojnika (ogranicznika) przy grobie

 

Odkrywka dendrologiczna przy pochowaniu i budowie grobu murowanego w istniejącym grobie ziemnym

 

Opłata prolongacyjna za:

a) nienaruszalność grobu ziemnego czasowego

b) użytkowanie gruntu pod grób murowany

c) użytkowanie niszy urnowej

 

Rozłożenie na raty opłaty prolongacyjnej za:

a) nienaruszalność grobu ziemnego czasowego,

b) użytkowanie gruntu pod grób murowany

 

Uregulowanie stanu prawnego:

a) grobu stałego (wieczystego) ziemnego

lub murowanego,

b) czasowego grobu murowanego,

c) niszy urnowej.

Przekazanie prawa do dysponowania stałym grobem ziemnym, grobem murowanym oraz niszą urnową

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych

Odszkodowanie z tytułu uszkodzenia pojazdów i mienia oraz szkody osobowe zaistniałe od dnia 01.07.2017 r. powstałe na drogach i terenach znajdujących się w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa

Podłączenia obcych odbiorników oświetleniowych do urządzeń oświetlenia ulicznego Gminy Miejskiej Kraków