Uregulowanie stanu prawnego:

a) grobu stałego (wieczystego) ziemnego

lub murowanego,

b) czasowego grobu murowanego,

c) niszy urnowej.

Przekazanie prawa do dysponowania stałym grobem ziemnym, grobem murowanym oraz niszą urnową

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych

Odszkodowanie z tytułu uszkodzenia pojazdów i mienia oraz szkody osobowe zaistniałe od dnia 01.07.2017 r. powstałe na drogach i terenach znajdujących się w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa

Podłączenia obcych odbiorników oświetleniowych do urządzeń oświetlenia ulicznego Gminy Miejskiej Kraków

Przejęcie urządzeń oświetlenia ulicznego od podmiotów pozagminnych na stan majątkowy i w zarząd Gminy Miejskiej Kraków

Wydawanie warunków technicznych zasilania obcych odbiorników oświetleniowych z urządzeń oświetlenia ulicznego Gminy Miejskiej Kraków

Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów czasowej zmiany organizacji ruchu na drogach wewnętrznych

Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów stałej zmiany organizacji ruchu na drogach wewnętrznych

Zezwolenie na lokalizację / przebudowę zjazdu z drogi publicznej