Dodatkowe zajęcie gruntu przy grobie murowanym lub ziemnym pod wylewkę, rabatkę lub ławkę

Zamontowanie odbojnika (ogranicznika) przy grobie

 

Odkrywka dendrologiczna przy pochowaniu i budowie grobu murowanego w istniejącym grobie ziemnym

 

Opłata prolongacyjna za:

a) nienaruszalność grobu ziemnego czasowego

b) użytkowanie gruntu pod grób murowany

c) użytkowanie niszy urnowej

 

Rozłożenie na raty opłaty prolongacyjnej za:

a) nienaruszalność grobu ziemnego czasowego,

b) użytkowanie gruntu pod grób murowany

 

Uregulowanie stanu prawnego:

a) grobu stałego (wieczystego) ziemnego

lub murowanego,

b) czasowego grobu murowanego,

c) niszy urnowej.

 

Przekazanie prawa do dysponowania stałym grobem ziemnym, grobem murowanym oraz niszą urnową

Uzgadnianie miejsca lub trasy procesji, pielgrzymek lub innych uroczystości o charakterze religijnym na drogach publicznych oraz drogach wewnętrznych Gminy Miejskiej Kraków

 

Odszkodowanie z tytułu uszkodzenia pojazdów i mienia oraz szkody osobowe zaistniałe od dnia 01.01.2015 r. powstałe na drogach i terenach znajdujących się w Zarządzie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

Podłączenia obcych odbiorników oświetleniowych do urządzeń oświetlenia ulicznego Gminy Miejskiej Kraków