Zwrot zabezpieczenia (gwarancji) wykonywanych robót i usług

 

Zwrot kaucji za wynajem lokalu użytkowego

Zwrot nadpłaty z tytułu rozliczeń opłat niezależnych od właściciela

 

Zwrot lub przeksięgowanie mylnych wpłat

Zwrot pożytków z rozliczenia nieruchomości

Wystawianie zaświadczeń o stanie konta użytkownika lokalu

Zmiany podmiotowe po stronie najemcy lokalu użytkowego w przypadku sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Obniżenie stawki czynszowej najmu netto w przypadku wykonywania przez właściciela nieruchomości prac remontowych polegających na remoncie części wspólnych budynku

Sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej części gruntu pod budynkiem

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie