Wydawanie wydawnictw promocyjnych

Najem lokalu użytkowego drogą bezprzetargową

Najem lokalu użytkowego w trybie przetargu

Powiększenie bazy lokalowej przeznaczonej na realizowanie świadczeń zdrowotnych

Zmiany podmiotowe po stronie najemcy lokalu użytkowego - dopisanie w charakterze współnajemcy lokalu użytkowego wspólnika spółki cywilnej

Najem lokalu użytkowego w trybie aukcji

Udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego i pracowni twórczej

Najem lokalu mieszkalnego w trybie aukcji

Użyczanie Wspólnotom Mieszkaniowym lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków

Zawarcie umowy o dostęp i korzystanie z budynków pozostających w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.