Uzyskanie legitymacji dokumentującej niepełnosprawność.

Wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym oraz placówkom zajmującym się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Wydawanie Krakowskiej Karty Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem.

 

Przyznawanie tytułu Filantrop Krakowa

Prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Prowadzenie wewnętrznego spisu terenowych jednostek organizacyjnych stowarzyszeń bez samodzielnej osobowości prawnej.

 

Krakowski Ambasador Wielokulturowości.

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków

 

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji

 

Wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, jeżeli wytwórca odpadów wytwarza w związku z eksploatacją instalacji powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie