Decyzja o zmianie w operacie ewidencji gruntów i budynków

Rozgraniczenie nieruchomości

Zmiana klasyfikacji gruntów

Scalenia i podział nieruchomości

Ustalenie numeru porządkowego dla budynku

Wydawanie zaświadczeń o położeniu budynku

Nazewnictwo: ulic, alei, mostów, placów, osiedli, parków, bulwarów i skwerów

Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że nieruchomość ziemska jest przeznaczona na cele reformy rolnej

Uwłaszczenia gospodarstw rolnych (Akty Własności Ziemi)

Ustalenie wysokości opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem bądź zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tzw. renty planistycznej) przed zbyciem nieruchomości