Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Krakowska Karta Rodzinna 3+

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Pomoc finansowa dla repatrianta na częściowe pokrycie kosztów remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego. 

Przyznawanie tytułu Przyjaciel Sportu

Przyznawanie stypendiów sportowych Miasta Krakowa, w tym stypendiów olimpijskich

Ewidencja uczniowskich klubów sportowych oraz klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności.

Uzyskanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.