Zasiłek dla opiekuna

Zryczałtowany dodatek energetyczny

 Dodatek mieszkaniowy

Udzielenie ulgi w spłacie wierzytelności z tytułu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego

Pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom odbywającym czynną służbę wojskową  i uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za samotnych.

Zasiłek pielęgnacyjny

Świadczenie pielęgnacyjne

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego

Jednorazowa GMINNA zapomoga finansowa z tytułu urodzenia się dziecka (BECIKOWE)

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

 

Podmiot publikujący:
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Osoba odpowiedzialna:
REDAKCJA BIP
Osoba publikująca:
REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2003-07-01
Data publikacji:
2003-07-01
Data aktualizacji:
2020-04-07