Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego

Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

Wydawanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach

Wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego z wyjątkiem zaświadczenia o stanie cywilnym

Wydawanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Orzekanie o zmianie imienia lub (i) nazwiska

Udostępnianie aktów stanu cywilnego oraz ich akt zbiorowych i skorowidzów nie przekazanych do archiwum państwowego, pomimo upływu 100 lat od zamknięcia księgi urodzeń oraz 80 lat od zamknięcia księgi małżeństw i zgonów - wydawanie uwierzytelnionego dokumentu

Jubileusz setnych urodzin

Przyjęcie przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy w postaci testamentu allograficznego

Uznanie orzeczenia o zmianie imienia i/lub nazwiska dokonanego przez obywatela polskiego przed organami obcego państwa