Sprostowanie aktów stanu cywilnego

Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego na terenie Unii Europejskiej (nie dotyczy Danii)

Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej lub w Danii

Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego

Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

Wydawanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach

Wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego

Wydawanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Orzekanie o zmianie imienia i nazwiska

Udostępnianie aktów stanu cywilnego oraz ich akt zbiorowych i skorowidzów nie przekazanych do archiwum państwowego, pomimo upływu 100 lat od zamknięcia księgi urodzeń oraz 80 lat od zamknięcia księgi małżeństw i zgonów - wydawanie uwierzytelnionego dokumentu