Oświadczenie o uznaniu ojcostwa składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Oświadczenie, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi lub nosiłoby wspólne dziecko małżonków składane przed kierownikiem urzędu  stanu cywilnego (nadanie dziecku nazwiska męża matki/żony ojca)

 

Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka składane przed kierownikiem urząd stanu cywilnego w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia dziecka

Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa

Uzupełnienie aktów stanu cywilnego

Sprostowanie aktów stanu cywilnego

Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego na terenie Unii Europejskiej (nie dotyczy Danii)

Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej lub w Danii

Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego