Wydanie duplikatu karty wędkarskiej i duplikatu karty łowiectwa podwodnego

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w celu zorganizowania akcji zbierania podpisów i innych o podobnym charakterze

 

Wydanie decyzji o pozwoleniu na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa.

 

Prezydent Miasta Krakowa do odwołania nie będzie wydawał zezwoleń na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa

Przyjmowanie i wydawanie rzeczy znalezionych

Udzielanie informacji na temat rzeczy znalezionych

 

Wydawanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Zarejestrowanie sprzętu pływającego do połowu ryb

Wyrejestrowanie sprzętu pływającego do połowu ryb

 

Przekazywanie zwłok osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych

Udzielenie pomocy de minimis – odstąpienie od naliczania opłaty za czasowe udostępnienie nieruchomości i przestrzeni Gminy Miejskiej Kraków

Rejestracja urodzeń

Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestracja