Wydanie/wymiana karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca poza Rynkiem Głównym w Krakowie na zorganizowanie imprezy/wydarzenia

 

Uzyskanie uprawnienia do wjazdu pojazdu zaprzęgowego oraz zajmowania miejsca na wyznaczonym postoju w Rynku Głównym w Krakowie

Wydanie zezwolenia na wjazd i postój pojazdu na drogach wewnętrznych Rynku Głównego, Małego Rynku, placu Szczepańskiego oraz placu Wolnica

Zawarcie umowy na czasowe udostępnienie miejsca w celu zorganizowania letniego ogródka kawiarnianego/ gastronomicznego w Rynku Głównym, w Małym Rynku, na placu Szczepańskim oraz na placu Wolnica w Krakowie (zw. dalej ogródkiem)

 

Zawarcie umowy na czasowe udostępnienie miejsca w celu zorganizowania ogródka kawiarnianego/ gastronomicznego w Krakowie poza Rynkiem Głównym, Małym Rynkiem, placem Szczepańskim oraz placem Wolnica w Krakowie (zw. dalej ogródkiem)

 

Zawarcie umowy na zajęcie powierzchni lub przestrzeni w Krakowie w celu umieszczenia nośnika, elementu informacji wizualnej.

 

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w Krakowie w celu prowadzenia działalności handlowej (całorocznej lub okazjonalnej), gastronomii, usług, ustawienia ekspozycji przedsklepowej

 

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w Krakowie w celu umieszczenia tymczasowego obiektu lub elementu wyposażenia przestrzeni

 

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w Krakowie w celu prowadzenia robót remontowo-budowlanych: ustawienie rusztowań, rozkopy nawierzchni, zaplecze budowy, droga technologiczna, wygrodzenia terenu, składowanie materiałów, tymczasowa infrastruktura techniczna itp. (poza pasem drogi).