Zawarcie umowy na lokalizację urządzeń zabawowych i wesołych miasteczek poza imprezami, cyrków

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w Krakowie w celu prowadzenia działalności handlowej (całorocznej lub okazjonalnej), gastronomii, usług, ustawienia ekspozycji przedsklepowej (wystawki)

 

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w Krakowie w celu umieszczenia tymczasowych obiektów lub elementów wyposażenia przestrzeni

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w Krakowie w celu prowadzenia robót remontowo-budowlanych: ustawienie rusztowań, rozkopy nawierzchni, zaplecze budowy, droga technologiczna, wygrodzenia terenu, składowanie materiałów, tymczasowa infrastruktura techniczna itp. (poza pasem drogi).

 

Wydanie duplikatu karty wędkarskiej i duplikatu karty łowiectwa podwodnego

Przyjęcie zgłoszenia na zorganizowanie akcji zbierania podpisów i innych o podobnym charakterze

Wydanie decyzji o pozwoleniu na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa

Przyjmowanie i wydawanie rzeczy znalezionych

Udzielanie informacji na temat rzeczy znalezionych

 

Wydawanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Zarejestrowanie sprzętu pływającego do połowu ryb

Wyrejestrowanie sprzętu pływającego do połowu ryb