Zawarcie umowy na zajęcie powierzchni lub przestrzeni w Krakowie w celu umieszczenia nośnika, elementu informacji wizualnej.

 

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w Krakowie w celu prowadzenia działalności handlowej (całorocznej lub okazjonalnej), gastronomii, usług, ustawienia ekspozycji przedsklepowej

 

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w Krakowie w celu umieszczenia tymczasowego obiektu lub elementu wyposażenia przestrzeni

 

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w Krakowie w celu prowadzenia robót remontowo-budowlanych: ustawienie rusztowań, rozkopy nawierzchni, zaplecze budowy, droga technologiczna, wygrodzenia terenu, składowanie materiałów, tymczasowa infrastruktura techniczna itp. (poza pasem drogi).

 

Wydanie duplikatu karty wędkarskiej i duplikatu karty łowiectwa podwodnego

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w celu zorganizowania akcji zbierania podpisów i innych o podobnym charakterze

 

Wydanie decyzji o pozwoleniu na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa

Przyjmowanie i wydawanie rzeczy znalezionych

Udzielanie informacji na temat rzeczy znalezionych

 

Wydawanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Zarejestrowanie sprzętu pływającego do połowu ryb

Wyrejestrowanie sprzętu pływającego do połowu ryb