Uzyskanie uprawnienia do wjazdu pojazdu zaprzęgowego oraz zajmowania miejsca na wyznaczonym postoju w Rynku Głównym w Krakowie

Wydanie zezwolenia na wjazd i postój pojazdu na drogach wewnętrznych Rynku Głównego, Rynku Małego, placu Szczepańskiego oraz placu Wolnica

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w celu zorganizowania letniego ogródka kawiarnianego/ gastronomicznego w Rynku Głównym, w Małym Rynku oraz na placu Szczepańskim w Krakowie (zw. dalej ogródkiem)

 

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w celu zorganizowania ogródka kawiarnianego /gastronomicznego na pozostałym terenie w Krakowie (poza Rynkiem Głównym, Małym Rynkiem i Placem Szczepańskim) (zw. dalej ogródkiem)

 

Zawarcie umowy na zajęcie powierzchni lub przestrzeni w Krakowie w celu umieszczenia nośnika, elementu informacji wizualnej.

 

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w Krakowie w celu prowadzenia działalności handlowej (całorocznej lub okazjonalnej), gastronomii, usług, ustawienia ekspozycji przedsklepowej (wystawki)

 

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w Krakowie w celu umieszczenia tymczasowych obiektów lub elementów wyposażenia przestrzeni

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w Krakowie w celu prowadzenia robót remontowo-budowlanych: ustawienie rusztowań, rozkopy nawierzchni, zaplecze budowy, droga technologiczna, wygrodzenia terenu, składowanie materiałów, tymczasowa infrastruktura techniczna itp. (poza pasem drogi).

 

Wydanie duplikatu karty wędkarskiej i duplikatu karty łowiectwa podwodnego

Przyjęcie zgłoszenia na zorganizowanie akcji zbierania podpisów i innych o podobnym charakterze