Zezwolenie na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie

Wystawienie legitymacji Strażnika Społecznej Straży Rybackiej w Krakowie

Wydanie/wymiana karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca poza Rynkiem Głównym w Krakowie na zorganizowanie imprezy/przedsięwzięcia

Uzyskanie uprawnienia do wjazdu pojazdu zaprzęgowego oraz zajmowania miejsca na wyznaczonym postoju w Rynku Głównym w Krakowie

Wydanie zezwolenia na wjazd i postój pojazdu na drogach wewnętrznych Rynku Głównego, Małego Rynku, placu Szczepańskiego oraz placu Wolnica

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w celu zorganizowania letniego ogródka kawiarnianego/ gastronomicznego w Rynku Głównym, w Małym Rynku oraz na placu Szczepańskim w Krakowie (zw. dalej ogródkiem)

 

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w celu zorganizowania ogródka kawiarnianego /gastronomicznego na pozostałym terenie w Krakowie (poza Rynkiem Głównym, Małym Rynkiem i Placem Szczepańskim) (zw. dalej ogródkiem)

 

Zawarcie umowy na zajęcie powierzchni lub przestrzeni w Krakowie w celu umieszczenia nośnika, elementu informacji wizualnej

 

Zawarcie umowy na lokalizację urządzeń zabawowych i wesołych miasteczek poza imprezami, cyrków