SA-24 Wydanie zgody dla mieszkańca Rynku Głównego na wjazd i postój pojazdu na drodze wewnętrznej w Rynku Głównym

 

Wydawanie zaświadczeń o przedsiębiorcy wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 r. przez Prezydenta Miasta Krakowa

 

Wpisanie do stałego rejestru wyborców Gminy Miejskiej Kraków wyborcy posiadającego obywatelstwo polskie, na jego wniosek

 

UWAGA!

Poniższa procedura dotyczy wpisania wyborcy do rejestru wyborców na stałe - warunkiem wpisu jest posiadanie stałego adresu zamieszkania w Krakowie oraz przedstawienie dokumentów, które adres ten potwierdzają.

 

Jesli nie masz stałego miejsca zamieszkania w Krakowie, a chcesz glosować w najbliższych wyborach  wybierz procedurę dopisania do jednorazowego spisu wyborów (SA-30)

Udostępnienie rejestru wyborców Gminy Miejskiej Kraków

Reklamacja dotycząca nieprawidłowości w stałym rejestrze wyborców

Dopisywanie do spisu wyborców

Wpisanie do stałego rejestru wyborców Gminy Miejskiej Kraków obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, niebędących obywatelami polskimi.

Zameldowanie na wniosek strony

Wymeldowania na wniosek strony lub anulowanie zameldowania

Orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny