Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w Krakowie w celu prowadzenia działalności artystycznej.

 

Wydawanie dowodów osobistych

Wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego i czasowego

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców)

 

Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego (nie dotyczy cudzoziemców)

 

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej (nie dotyczy cudzoziemców)

 

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy (nie dotyczy cudzoziemców)

 

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i danych jednostkowych z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanych z dowodami osobistymi