Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć (catering).

Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych, w trakcie imprez organizowanych na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach (kat. ABC)

Zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych.

Postępowanie dotyczące opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Opinia Gminy Miejskiej Kraków o lokalizacji kasyna gry lub salonu gry „Bingo” pieniężne.

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w Krakowie w celu prowadzenia działalności artystycznej

 

Wydawanie dowodów osobistych

Wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego i czasowego